Dae Jang Geum แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย]

ดูหนังเรื่อง Dae Jang Geum แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย]

Dae Jang Geum แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง

เมื่อ 500 ปีที่ผ่านมา ในช่วงสมัยของราชวงศ์โชซอน ประเทศเกาหลียังคงปกครองด้วยกฎเกณฑ์ที่ผู้ชายมีอำนาจมากกว่าผู้หญิง แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง สร้างมาจากเรื่องจริงของประวัติศาสตร์เกาหลี นำเสนอเรื่องราวของ แดจังกึม หญิงสาวคนแรกของเกาหลีที่เป็นแพทย์รักษาอาการเจ็บป่วยให้กับเชื้อพระวงศ์ ในหลวง เธอเป็นเด็กที่เกิดในครอบครัวสามัญชนที่มีฐานะยากจน เธอได้สูญเสียพ่อแม่ไปตั้งแต่เด็ก แต่โชคก็ยังเข้าข้างเมื่อเธอได้มีโอกาสเข้าไปศึกษาการปรุงอาหารในพระราช สำนัก ด้วยความที่เป็นเด็กฉลาดจึงทำให้เธอกลายเป็นแม่ครัวมือหนึ่งที่ได้รับความ ไว้วางใจจากเชื้อพระวงศ์

ต่อมาเธอถูกใส่ร้ายว่าวางยาพิษ กษัตริย์จุงจง จึงถูกขับไล่ออกจากวัง แต่ภายหลังเธอก็ได้ไปศึกษาวิชาแพทย์และสามารถกลับมารักษาพระองค์ได้ในที่สุด อย่างไรก็ดีเล่ห์กลของคนในวังและอำนาจทางการเมืองก็มักจะเป็นอุปสรรคให้เธอ ต้องฝ่าฟันอยู่เรื่อย หนำซ้ำเพื่อนที่เติบโตมาด้วยกันก็ยังกลายมาเป็นคู่แข่งที่สร้างปัญหาให้เธอ ตลอดเวลา แต่เธอก็ได้ใช้สติปัญญาต่อกรกับศัตรูที่มีอยู่มากมายในพระราชสำนัก เพื่อให้มาตรฐานทางสังคมเกิดความเท่าเทียมกัน ซึ่งในประวัติศาสตร์ของเกาหลี ไม่เคยมีสตรีผู้ใดทำได้เช่นเธอ

Dae Jang Geum แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง

Dae Jang Geum แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง

[Master]Dae Jang Geum แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง – part1

[Master]Dae Jang Geum แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง – part2

[Master]Dae Jang Geum แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง – part3

[Master]Dae Jang Geum แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง – part4

[Master]Dae Jang Geum แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง – part5

[Master]Dae Jang Geum แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง – part6

[Master]Dae Jang Geum แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง – part7

[Master]Dae Jang Geum แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง – part8

[Master]Dae Jang Geum แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง – part9

[Master]Dae Jang Geum แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง – part10

[Master]Dae Jang Geum แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง – part11

[Master]Dae Jang Geum แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง – part12

[Master]Dae Jang Geum แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง – part13

[Master]Dae Jang Geum แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง – part14

[Master]Dae Jang Geum แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง – part15

[Master]Dae Jang Geum แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง – part16

[Master]Dae Jang Geum แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง – part17

[Master]Dae Jang Geum แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง – part18

[Master]Dae Jang Geum แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง – part19

[Master]Dae Jang Geum แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง – part20

[Master]Dae Jang Geum แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง – part21

[Master]Dae Jang Geum แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง – part22

[Master]Dae Jang Geum แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง – part23

[Master]Dae Jang Geum แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง – part24

[Master]Dae Jang Geum แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง – part25

[Master]Dae Jang Geum แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง – part26

[Master]Dae Jang Geum แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง – part27

[Master]Dae Jang Geum แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง – part28

[Master]Dae Jang Geum แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง – part29

[Master]Dae Jang Geum แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง – part30

[Master]Dae Jang Geum แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง – part31

[Master]Dae Jang Geum แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง – part32

[Master]Dae Jang Geum แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง – part33

[Master]Dae Jang Geum แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง – part34

[Master]Dae Jang Geum แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง – part35

[Master]Dae Jang Geum แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง – part36

[Master]Dae Jang Geum แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง – part37

[Master]Dae Jang Geum แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง – part38

[Master]Dae Jang Geum แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง – part39

[Master]Dae Jang Geum แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง – part40

[Master]Dae Jang Geum แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง – part41

[Master]Dae Jang Geum แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง – part42

[Master]Dae Jang Geum แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง – part43

[Master]Dae Jang Geum แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง – part44

[Master]Dae Jang Geum แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง – part45

[Master]Dae Jang Geum แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง – part46

[Master]Dae Jang Geum แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง – part47

[Master]Dae Jang Geum แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง – part48

[Master]Dae Jang Geum แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง – part49

[Master]Dae Jang Geum แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง – part50

[Master]Dae Jang Geum แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง – part51

[Master]Dae Jang Geum แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง – part52

[Master]Dae Jang Geum แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง – part53

[Master]Dae Jang Geum แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง – part54

[Master]Dae Jang Geum แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง – part55

[Master]Dae Jang Geum แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง – part56

[Master]Dae Jang Geum แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง – part57

[Master]Dae Jang Geum แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง – part58

[Master]Dae Jang Geum แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง – part59

[Master]Dae Jang Geum แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง – part60

[Master]Dae Jang Geum แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง – part61

[Master]Dae Jang Geum แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง – part62

[Master]Dae Jang Geum แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง – part63

[Master]Dae Jang Geum แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง – part64

[Master]Dae Jang Geum แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง – part65

[Master]Dae Jang Geum แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง – part66

[Master]Dae Jang Geum แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง – part67

[Master]Dae Jang Geum แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง – part68

[Master]Dae Jang Geum แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง – part69

[Master]Dae Jang Geum แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง – part70

[Master]Dae Jang Geum แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง – part71

[Master]Dae Jang Geum แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง – part72

[Master]Dae Jang Geum แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง – part73

[Master]Dae Jang Geum แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง – part74

[Master]Dae Jang Geum แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง – part75

[Master]Dae Jang Geum แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง – part76

[Master]Dae Jang Geum แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง – part77

[Master]Dae Jang Geum แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง – part78

[Master]Dae Jang Geum แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง – part79

[Master]Dae Jang Geum แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง – part80

[Master]Dae Jang Geum แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง – part81

[Master]Dae Jang Geum แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง – part82

[Master]Dae Jang Geum แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง – part83

[Master]Dae Jang Geum แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง – part84

[Master]Dae Jang Geum แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง – part85

[Master]Dae Jang Geum แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง – part86

[Master]Dae Jang Geum แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง – part87

[Master]Dae Jang Geum แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง – part88

[Master]Dae Jang Geum แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง – part89

[Master]Dae Jang Geum แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง – part90

[Master]Dae Jang Geum แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง – part91

[Master]Dae Jang Geum แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง – part92

[Master]Dae Jang Geum แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง – part93

[Master]Dae Jang Geum แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง – part94

[Master]Dae Jang Geum แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง – part95

[Master]Dae Jang Geum แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง – part96

[Master]Dae Jang Geum แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง – part97

[Master]Dae Jang Geum แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง – part98

[Master]Dae Jang Geum แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง – part99

[Master]Dae Jang Geum แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง – part100

[Master]Dae Jang Geum แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง – part101

[Master]Dae Jang Geum แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง – part102

[Master]Dae Jang Geum แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง – part103

[Master]Dae Jang Geum แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง – part104

[Master]Dae Jang Geum แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง – part105

[Master]Dae Jang Geum แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง – part106

[Master]Dae Jang Geum แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง – part107

[Master]Dae Jang Geum แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง – part108

[Master]Dae Jang Geum แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง – part109

[Master]Dae Jang Geum แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง – part110

[Master]Dae Jang Geum แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง – part111

[Master]Dae Jang Geum แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง – part112

[Master]Dae Jang Geum แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง – part113

[Master]Dae Jang Geum แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง – part114

[Master]Dae Jang Geum แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง – part115

[Master]Dae Jang Geum แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง – part116

[Master]Dae Jang Geum แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง – part117

[Master]Dae Jang Geum แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง – part118

[Master]Dae Jang Geum แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง – part119

[Master]Dae Jang Geum แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง – part120

[Master]Dae Jang Geum แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง – part121

[Master]Dae Jang Geum แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง – part122

[Master]Dae Jang Geum แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง – part123

[Master]Dae Jang Geum แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง – part124

[Master]Dae Jang Geum แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง – part125

[Master]Dae Jang Geum แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง – part126

[Master]Dae Jang Geum แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง – part127

[Master]Dae Jang Geum แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง – part128

[Master]Dae Jang Geum แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง – part129

[Master]Dae Jang Geum แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง – part130

[Master]Dae Jang Geum แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง – part131

[Master]Dae Jang Geum แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง – part132

[Master]Dae Jang Geum แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง – part133

[Master]Dae Jang Geum แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง – part134

[Master]Dae Jang Geum แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง – part135

[Master]Dae Jang Geum แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง – part136

[Master]Dae Jang Geum แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง – part137

[Master]Dae Jang Geum แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง – part138

[Master]Dae Jang Geum แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง – part139

[Master]Dae Jang Geum แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง – part140

[Master]Dae Jang Geum แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง – part141

[Master]Dae Jang Geum แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง – part142

[Master]Dae Jang Geum แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง – part143

[Master]Dae Jang Geum แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง – part144

[Master]Dae Jang Geum แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง – part145

[Master]Dae Jang Geum แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง – part146

[Master]Dae Jang Geum แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง – part147

[Master]Dae Jang Geum แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง – part148

[Master]Dae Jang Geum แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง – part149

[Master]Dae Jang Geum แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง – part150

[Master]Dae Jang Geum แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง – part151

จบแล้วจ้า


 1. heamaputi

  ทำไมวีดีโอ มันเสียแต่ตอนสำคัญๆทั้งนั้นเลยครับ

 2. จร

  ขอบใจ

 3. wanicha

  bhhj

 4. นฤมล

  รหัสอ่ะไรคะ

Comment on “Dae Jang Geum แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย]”


Donug.com | ดูหนัง | ดูหนังฟรี | ดูหนังออนไลน์ฟรี | ดูหนังตลก | ดูหนังใหม่มาสเตอร์ | ดูหนังซูมใหม่ๆ | ดูหนังมันๆ | ดูหนังไทย | ดูหนัง Master | ดูหนังดีมาก | ดูการ์ตูนออนไลน์
ดูหนังผี | ดูการ์ตูนใหม่ | ดูหนังจีน | ดูซีรีส์เกาหลี | ดูการ์ตูนออนไลน์ | รถมือสอง | RSS Post | SBOBET| ลงโฆษณา